Egehøjen er blevet indviet d. 18. maj 2018 ved et lille arrangement på Fladbjerg kirkegård.

Træerne er plantet da kirkegården blev anlagt i 1976 og har siden vokset sig store nok til at skovafdelingen kan taget i brug.

Hele Egehøjen har plads til 3000 gravsteder. Arealet midt på Egehøjen tages først i brug og her er der plads til 1400 gravsteder.

Der er kun mulighed for at nedsætte miljøurner i skovbunden. Gravstederne er 1 m2 og der er plads til 2 stk. miljøurne pr. gravsted.

Gravsted udvælges i samarbejde med kirkegårdens personale. Pårørende udpeger selv hvor man ønsker gravstedet skal være og Kirkegårdspersonalet finder det nærmeste ledige gravsted.

Pårørende er meget velkommen til at overvære selve urnenedsættelsen. Det aftales med kirkegårds kontoret.

Skovafdelingen er en højskov af egetræer med en skovbund af skovbundsplanter, gamle stubbe og visneblade, og vedligeholdes som skov.

Derfor må der ikke plantes eller sås nogen form for beplantning eller stilles figurer, vaser, sten o. Lign. i skovbunden. Der er mulighed for at sætte buketter i vaserne eller i perlestenene ved foden af Svellemuren, ved den sydlige indgang til Egehøjen.

Der kan ikke opsættes monumenter i skovafdelingen, men der er mulighed for at tilkøbe en navnemønt i bronze, der indsættes i Svellemuren. Navnemønten fjernes af kirkegårdspersonalet, når et gravsted hjemfalder og nedlægges.

Tekst og salg, foregår fra Kirkegårdskontoret på Gl. Skagensvej, tlf. 98422577

Fredningstiden på Egehøjen er 10 år og kan fornyes, hvis man ønsker det.

Der er obligatorisk vedligeholdelse på gravstedet.

Skov afd. er beliggende på Fladbjerg kirkegård, Brønderslevvej 56, tlf. 25213146