Lidt historie

Fladstrand kirke er opført i år 1688 og der har sikkert været foretaget begravelser lige siden.
Man har igennem tiderne udvidet kirkegården med omkringliggende afdelinger. Gamle afd. Ligger omkring selve Fladstrand kirke. Nye afd. Kom så til at ligge i forlængelse på nordsiden af kirken. Så udvidede man yderligere mod sydøst, øst og nord og heraf, sydøstre - østre - nordre afdelinger.

På den nordligeste del af kirkegården, har man i 1940 oprettet gravpladser for Tyske og engelske soldater der er faldet i og omkring Danmark samt Tyske flygtninge fra efterkrigsårene.
Her er også 2 store gravsteder fra 1. verdenskrig med henholdsvis Tyske og Engelske matroser og søfolk der er faldet under krigen.

I 2008 har Fladstrand kirke gennemgået en stor renovering med bla. ombygget kirkesal, nyt alter og alterbillede, gulv, loft og tag samt renovering af orglet.


I dag

I dag måler Fladstrand kirkegård 7,5 Ha. Og har godt 10.000 kistegravpladser og 650 urnegravpladser. Urnegravsteder er der alt for lidt af og på grund af mangel på urnegravsteder har man udfærdiget en reguleringsplan over sydøstre afd. Som skal ende ud med 2-4.000 nye urnegravsteder alt efter anlægsplanen.

Kirkegårdskontoret med administration, kirkegårdsleder, assistent, kontorpersonale samt gartnerstab med mellem 4 til 10 Gartnere, alt efter sæsonen, befinder sig på Fladstrand kirkegård som også administrere Fladbjerg kirkegård.

Fladstrand kirkegård har mange store og gamle træer som der bliver værnet om. Derfor bruges kirkegården også af byens borgere, til bla. gåture i det grønne.

 

Her er mulighed for:

Kistegravsted

er et traditionelt gravsted med hæk og selvvalgt beplantning og vide rammer for valg af gravsten og anlæg. Man har pligt til at beplante og vedligeholde gravstedet – kirkegårdens gartnere kan vedligeholde mod betaling, årligt eller fast aftale over 25 år.

Gravstedet kan fås med plads til mellem 1 – 4 kister. Der kan også nedsættes urner i gravstedet.

Gravstedet og brugsretten hertil erhverves for 25 år (for urner 10 år) herefter kan gravstedet fornyes med 5 år.

Kisteplænegravsted

er et gravsted, enkelt eller dobbelt, i et græsareal uden synlige afgrænsninger og imødekommer således ønsker om et gravsted med et minimum af forpligtigelser. Der er mulighed for at lægge en liggesten i plan med græsset. Størrelsen skal være enden 50X50 cm ved enkelt gravplads og 50X70 ved dobbelt gravplads.
Gravstedt må ikke beplantes eller pyntes på nogen permanent måde – den medfølgende vase kan benyttes til buketter. Der kan tilkøbes en ekstra vase hvis der er behov. Visne blomster fjernes af kirkegårdens gartnere.
Der kan også nedsættes urner i gravstedet.
Gravstedet og brugsretten hertil erhverves for 25 år (for urner 10 år) herefter kan gravstedet fornyes med 5 år.

Der er obligatorisk vedligeholdelse på plænegravstederne.


Urnegravsted

er et traditionelt lille gravsted med plads til 2 urner og med hæk og selvvalgt beplantning og vide rammer for valg af gravsten og anlæg. Man har pligt til at beplante og vedligeholde gravstedet – kirkegårdens gartnere kan vedligeholde mod betaling, årligt eller fast aftale over 10 år.

Gravstedet og brugsretten hertil erhverves for 10 år, herefter kan gravstedet fornyes med 5 år.
Familie og pårørende kan deltage i urnenedsættelsen.


Anonym plænegrav

er en urnefællesgrav og er uden nogen form for synlig markering. Gravstedet er placeret i et smukt grønt fællesareal og vedligeholdes af kirkegårdens gartnere.
Før valg af denne begravelsesform må man gøre sig klart, at den anonyme fællesgrav er helt anonym. Det er derfor ikke mulighed for at placere gravsten, buketter eller beplantning på gravstedet. Der er et fællesareal til placering af blomster.

Familie og pårørende kan ikke deltage i urnenedsættelsen, og placeringen af urnen makeres ikke og vil ikke senere blive oplyst.

Gravstedet kan ikke fornyes ved fredningstidens udløb.

Der er obligatorisk vedligeholdelse på anonym plænegrav.


Børnegrave

er en plænegravplads for børn op til 10 år og har en fredningstid på 15 år for kister og 10 år for urner. Ved begravelse at fostre, kontaktes kirkegårdskontoret.


Ny urneafdeling

på afd. Syd-Øster er på vej og vil i løbet af få år blive taget i brug.
(Se reguleringsplan i kirkegårdsvedtægterne)


Mindestøtten

har navne på de forulykket søfolk.