Lidt historie

Fladbjerg kirkegård er anlagt i årene 1971-76 og har et areal på 23 tønder land med sø, bakker og skov og ligger højt og smukt med udsigt over hele Ålbæk bugt, Frederikshavn, Skagen og Læsø i klart vejr.

Fladbjerg kirkegård blev til, som resultat af en arkitektkonkurrence i 1970. Vinderforslaget blev tegnet af arkitekterne Niels Bang, Annelise Borup, Peder Borup og Torben Roepstorff.

Fladbjerg kapel blev tegnet af arkitekt Jørgen Andersen og bygget i 1978-79.
Den 7. oktober 1979 blev Fladbjerg kirkegård og kapel indviet ved Biskop Henrik Christiansen.

På Fladbjerg kapel kan der foretages begravelseshandlinger uanset religion. Kontakt kirkegårdskontoret.

 

I dag

I dag måler Fladbjerg kirkegård 12,5 Ha. Inkl. de afdelinger der endnu ikke er i brug, og har godt 700 kistegravpladser og 6000 urnegravpladser.
Selve administrationen af Fladbjerg kirkegård foregår fra Fladstrand kirkegård, dog er der fast tilknyttet en kirkegårdsassistent med en gartnerstab på 2 gartnere, alt efter sæsonen.

 

Her er mulighed for:

Kistegravsted

er et traditionelt gravsted med hæk og selvvalgt beplantning og vide rammer for valg af gravsten og anlæg. Man har pligt til at beplante og vedligeholde gravstedet – kirkegårdens gartnere kan vedligeholde mod betaling, årligt eller fast aftale over 25 år.

Gravstedet kan fås med plads til mellem 1 – 4 kister. Der kan også nedsættes urner i gravstedet.

Gravstedet og brugsretten hertil erhverves for 25 år (for urner 10 år) herefter kan gravstedet fornyes med 5 år.

 

Kisteplænegravsted

er et gravsted, enkelt eller dobbelt, i et græsareal uden synlige afgrænsninger og imødekommer således ønsker om et gravsted med et minimum af forpligtigelser. Der er mulighed for at lægge en liggesten i plan med græsset. Størrelsen skal være 50X50 cm ved enkelt gravplads og 50X70 ved dobbelt gravplads.
Gravstedt må ikke beplantes eller pyntes på nogen permanent måde – den medfølgende vase kan benyttes til buketter. Der kan tilkøbes en ekstra vase hvis der er behov. Visne blomster fjernes af kirkegårdens gartnere.
Der kan også nedsættes urner i gravstedet.
Gravstedet og brugsretten hertil erhverves for 25 år (for urner 10 år) herefter kan gravstedet fornyes med 5 år.


Der er obligatorisk vedligeholdelse på plænegravstederne.


Urnegravsted

er et traditionelt lille gravsted med plads til 2 urner og med hæk og selvvalgt beplantning og vide rammer for valg af gravsten og anlæg. Man har pligt til at beplante og vedligeholde gravstedet – kirkegårdens gartnere kan vedligeholde mod betaling, årligt eller fast aftale over 10 år.

Gravstedet og brugsretten erhverves for 10 år, herefter kan gravstedet fornyes med 5 år.
Familie og pårørende kan deltage i urnenedsættelsen.

Urneplænegravsted er et alternativ gravsted til anonyme fællesgrav, da man her kender urnens placering og kan deltage i urnenedsættelsen. Gravstedet har plads til 2 stk. urner og er placeret i plænen uden synlige afgrænsninger. Der er mulighed for at anbringe en flad gravsten i størrelse 50X50 cm. Der er ikke stenpligt.

Gravstedt må ikke beplantes eller pyntes på nogen permanent måde – den medfølgende vase kan benyttes til buketter. Der kan tilkøbes en ekstra vase hvis der er behov. Visne blomster fjernes af kirkegårdens gartnere.

Der er obligatorisk vedligeholdelse på plænegravstederne.


Anonym plænegrav

er en urnefællesgrav og er uden nogen form for synlig markering. Gravstedet er placeret i et smukt grønt fællesareal og vedligeholdes af kirkegårdens gartnere.
Før valg af denne begravelsesform må man gøre sig klart, at den anonyme fællesgrav er helt anonym. Det er derfor ikke mulighed for at placere gravsten, buketter eller beplantning på gravstedet. Der er et fællesareal til placering af blomster.

Familie og pårørende kan ikke deltage i urnenedsættelsen, og placeringen af urnen markeres ikke og vil ikke senere blive oplyst.

Gravstedet kan ikke fornyes ved fredningstidens udløb.

Der er obligatorisk vedligeholdelse på anonym plænegrav.