mikkel@jncomputer.dk

23. januar 2019

Skovafdelingen Egehøjen

Gravsted udvælges i samarbejde med kirkegårdens personale. Pårørende udpeger selv hvor man ønsker gravstedet skal være og Kirkegårdspersonalet finder det nærmeste ledige gravsted. Pårørende er meget velkommen til at overvære selve urnenedsættelsen....
30. november 2017

Trækunst på Fladstrand kirkegård

Som noget nyt har vi fået en lokal træskærer til at pryde kirkegården med forskellige dyreskulpturer. I sommeren 2017 kom ”Uglen” til kirkegården og i vinteren 2018 kommer Bjørnemor med unge op.
1. februar 2015

Automatisk kistenedsænkning

Som forsøg vil vi tilbyde automatisk kistenedsænkning apperat til kommende begravelser, for at se om det er noget man vil bruge fremover. Selve kistenedsænkningsapparatet kender vi fra bla. USA og England, hvor disse er blevet brugt i mange år. Fordelen er, at familien ikke selv behøver at sænke kisten i graven.
8. januar 2015

Ny personalebygning

Da vores personalekantine er voldsom slidt og vi har lidt under pladsmangel i mange år, er skridtet nu taget og vi skal have bygget en ny tilbygning til kontor og velfærdsbygningen. Den nye tilbygning skal ligge mellem vores værksted og den gamle kantine og skal fungere som vores nye kantine.